Revisionsfirmaet Pro Calculo

Registrerede Revisorer FSR Danske Revisorer

 

                                     Ydelser                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                 Hjem   Ydelser    Kontakt                                                                                           

   

Pro Calculo © 2013. Privacy Policy • Terms Of Use

Som revisorer er vi pr definition offentlighedens tillidsrepræsentant, hvilket indebærer, at vi ved vor revision sikrer, at vore kunders økonomiske og regnskabsmæssige forhold til stadighed lever op til gældende love, krav og regler. Herved bliver vi også den eksterne sparringspartner som har et indgående kendskab til vore kunders virksomhed.

For Pro Calculo handler revision om andet og mere end blot tal. Værdibaseret revision handler i lige så høj grad om at gå i dybden, om at rådgive og vejlede kunden, om at formidle svært tilgængeligt stof på en forståelig måde og om at identificere problemstillingerne – inden de bliver til problemer. Revisorydelserne tilpasses den enkelte klients hov inden for de områder, som den registrede revisor sædvanligvis beiger sie tr

De traditionelle ydelser omfatter f.eks.:

  Revision og påtegning af årsrapporter

  • Revisorerklæringer i øvrigt
  • Regnskabsassistance og bogholderi
  • Skatterådgivning
  • Økonomisk rådgivning
  • Internationale relationer